top of page

Mitä me tarjoamme?

Mittauksen sisältö:

 • Lasin rakenne

 • Lasipaksuudet ja välitilat

 • Pinnoite

 • Eristyskaasupitoisuus -%

 • U-arvo (laskettu)

 • Energiahävikki, kWh (laskettu)

 • Marginaalipäästöt

 • Energiahävikki kustannus

 • Profiili (seurantamittaus)

 • Vertailu

 • Laadunvarmistus (DoP)

Mittauspalvelumme

Asennusmittaus

 • Varmistetaan, että kiinteistön tekninen elinkaari on suunnitelman mukainen

 • Minimoidaan rakennuksen energiahävikki ja päästöt 

 • Edullinen tapa varmistaa, että lasit ovat vaatimusten mukaiset 

  • kaasutäyttö

  • rakenne

  • pinnoitteet

 • Otoskoko 100% - 30% - 10%

 • Mahdolliset valmistusvirheet, kuljetuksen, käsittelyn, varastoinnin aikana mekaanisesta rasituksesta syntyneet viat paikannetaan

 • Vialliset lasit helppo vaihtaa ennen asennusta

Takuumittaus

 • Varmistetaan, että kiinteistön tekninen elinkaari on suunnitelman mukainen

 • Minimoidaan rakennuksen energiahävikki ja päästöt

 • Edullinen tapa varmistaa, että lasit ovat vaatimusten mukaiset ennen takuuajan umpeutumista 

  • kaasutäyttö

  • rakenne

  • pinnoitteet

 • Otoskoko 30% - 10% - mekaaniselle rasitukselle alttiit lasit

 • Minimoidaan kiinteistön korjauskulut 

 • PTS suunnitelmaa voidaan päivittää mitattuun dataan perustuen

Elinkaarimittaus

● Varmistetaan, että kiinteistön tekninen elinkaari on suunnitelman mukainen

● Minimoidaan rakennuksen energiahävikki ja päästöt

● Edullinen tapa varmistaa, että lasit ovat vaatimusten mukaiset

○ kaasutäyttö

○ rakenne

○ pinnoitteet

● Otoskoko 100% - 30% - 10%

● Mahdolliset valmistusvirheet, kuljetuksen, käsittelyn, varastoinnin aikana mekaanisesta rasituksesta syntyneet viat paikannetaan

● Vialliset lasit helppo vaihtaa ennen asennusta

Korjausmittaus

 • Varmistetaan, että kiinteistön tekninen elinkaari on suunnitelman mukainen

 • Minimoidaan rakennuksen energiahävikki ja päästöt 

 • Edullinen tapa varmistaa, että lasit täyttävät niille asetetut vaatimukset mittaamalla 

  • kaasutäyttö

  • rakenne

  • pinnoitteet

 • Otoskoko 30% - 10% - mekaaniselle rasitukselle alttiit lasit

 • Mahdolliset lasien vanhentumisesta ja mekaanisesta rasituksesta syntyneet viat paikannetaan

Tulosten hyödyntäminen

Eristyskaasun puuttuminen voi johtua monesta syystä - täyttöasteesta, mekaanisesta rasituksesta ja kaasuvuodosta. Eristyslasien mittaus varmistaa lasien toimivuuden elinkaaren eri vaiheissa.

crop-architect-opening-blueprint_23-2147710985.png

Suunnittelu

Lasien elinkaaridatan hyödyntäminen suunnittelussa ja lasivalinnoissa.

construction-works-frankfurt-downtown-germany_1268-20907.png

Rakennusvaihe

Lasien laadunvarmistus, hyväksynnät ja takuumittaukset.

beautiful-shot-blue-modern-building-with-glass-windows-perfect-architectural_181624-22808.

Operointi

Lasien elinkaaren ja energiatehokkuuden varmistaminen.

windows_1203-807.png

Korjaus

Lasien korjaus ja vaihto.​ Korvauslasien asennus ja takuumittaukset.

bottom of page