top of page

Miksi ja mitä mitataan?

Sparklike-Laser-Portable-2.jpg
Sparklike-Laser-Portable-2_0.jpg
Mittaussignaali.png
 • Energiatehokkuuden ja laadun varmistaminen

 • Auttaa saavuttamaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita

 • Kustannussäästöt

  • lämmitys- ja jäähdytysenergiassa

  • sekä korjauskuluissa

 • Laaturiskien minimointi

 • Seuranta on mahdollista läpi koko toimitusketjun 

 • Jatkuva seuranta koko takuuajan – ja sen jälkeen

Mittauspalvelu käsittää:

 • Rakennuksen kaikkien eristyslasi-ikkunoiden tai otoksen mittaukset: kaasupitoisuudet, lasien ja välitilojen mitat, pinnoitteet ja niiden sijainti

 • Mittaustulosten analysoinnin

 • Mittaustulosten raportoinnin

Sparklike Laser Portable™ 2.0 on mittalaite, jolla mitataan eristyslasi-ikkunan eristyskaasupitoisuus rikkomatta lasia. 

 

Lasersäde välitetään eristyslasiyksikön läpi, heijastus mitataan ja muunnetaan happipitoisuudeksi. Happipitoisuuden perusteella mittalaite laskee eristyskaasun (Argon, Krypton, Xenon jne.) määrän prosentteina. 

 

Laitteella voidaan mitata sekä kaksi- että kolmilasisia pinnoitettuja ja laminoituja eristyslaseja. 

 

Mittaustuloksena saadaan myös lasien ja välitilojen paksuudet.

bottom of page